Liczba odwiedzin strony: 38361 Osób na stronie: 3
 

DL Sp. z o.o. Biuro syndyka

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 34 poz. 307 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz do
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z dnia 25 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 47 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 24, poz. 296, z 2001 r. Nr 34, poz. 391, z 2003 r. Nr 33, poz. 265 oraz z 2004 r. Nr 45, poz. 417) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r. § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ________ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71. ZAŁĄCZNIK TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW       Kwota w złotych Wymagane kwalifikacje Lp. Stanowisko wynagrodzenie zasadnicze dodatek funkcyjny   wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1. Szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów 7.100...
Monitor Polski 1999 Nr 13 poz. 175 - Użycie Polskiej Jednostki Wojskowej w misji pokojowej w składzie sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Albanii
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. o użyciu Polskiej Jednostki Wojskowej w misji pokojowej w składzie sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Albanii. (M.P. z dnia 15 kwietnia 1999 r.) Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje: § 1.  W okresie od dnia 1 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. zostanie użyta Polska Jednostka Wojskowa w misji pokojowej w składzie sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Albanii, w ramach operacji ALLIED HARBOUR, o liczebności do 140 żołnierzy. § 2.  1. Polska Jednostka Wojskowa w sile lekkiej kompanii piechoty będzie podporządkowana operacyjnie Dowódcy Lądowych Połączonych Sił Mobilnych, których zadaniem jest wspieranie Rządu Albanii i działań Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. 2. Pod względem kierowania narodowego Polska Jednostka Wojskowa podlega Ministrowi Obrony Narodowej. 3. Za współpracę z kierowniczymi organami właściwej organizacji międzynarodowej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania Polskiej Jednostki Wojskowej odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. 4. Polska Jednostka Wojskowa zostanie wyposażona w uzbrojenie i sprzęt wojskowy stosownie do jej przeznaczenia, zgodnie ze specjalnie utworzonym w tym celu etatem. § 3.  Koszty związane z przemieszczaniem Polskiej Jednostki Wojskowej i jej pobytem na terenie Albanii zostaną pokryte z rezerwy budżetowej Rady Ministrów. § 4.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
KRS 0000307383 - FUNDACJA "WDZIĘCZNOŚĆ" W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA "WDZIĘCZNOŚĆ" W LIKWIDACJI FUNDACJA 2008-06-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PARTYZANTÓW 11 38-300 GORLICE GORLICE GORLICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 120591442 0000307383
KRS 0000307382 - STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W WOLICY PIASKOWEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W WOLICY PIASKOWEJ STOWARZYSZENIE 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DOM KULTURY W WOLICY PIASKOWEJ 39-120 WOLICA PIASKOWA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
818-167-57-91 180381703 0000307382
KRS 0000307381 - ENEL-AUTOMATYKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ENEL-AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SOWIŃSKIEGO 3 44-101 GLIWICE M. GLIWICE M. GLIWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
631-256-47-09 240929307 0000307381
KRS 0000307380 - MARCO-ZHOU SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MARCO-ZHOU SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA KRAKOWSKA 98A 05-552 WÓLKA KOSOWSKA LESZNOWOLA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
123-115-18-40 141440422 0000307380
KRS 0000307379 - BON DODO POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BON DODO POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DUCHNICKA 3 01-796 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-242-81-19 141457782 0000307379
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone syndyk Kielce HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
DL Sp. z o.o. Biuro syndyka
radca prawny świętokrzyskienotariusz świętokrzyskiekomornik świętokrzyskiekancelaria prawna świętokrzyskiedoradztwo prawne świętokrzyskiedoradca podatkowy świętokrzyskieprawnikReklama